Agata Gawska

Absolwentka Wyższej Szkoły Prawa i Administracji w Rzeszowie oraz podyplomowych studiów zarządzania projektami UE. Ekspertka w zakresie rynku pracy, aktywizacji zawodowej i społecznej osób z niepełnosprawnościami oraz zarządzania projektami. Z tematyką aktywizacji  zawodowej i społecznej osób niepełnosprawnych związana od 1999 r. W latach 2003-2005  działała na rzecz pełnego wykorzystania możliwości włączania osób niepełnosprawnych w życie zawodowe i społeczne dzięki środkom Europejskiego Funduszu Społecznego poprzez wsparcie szkoleniowo-doradcze dla organizacji pozarządowych. Od 2009 r. związana z Fundacją  Aktywizacja, gdzie obecnie pełni funkcję Prezeski Zarządu. Inicjatorka i koordynatorka wielu  projektów aktywizacji społecznej i zawodowej i. Aktywnie działa w obszarze rzeczniczym  w zakresie środków unijnych oraz aktywizacji zawodowej osób niepełnosprawnych.  Współautorka Społecznego Raportu Alternatywnego z realizacji Konwencji o prawach osób  z niepełnosprawnościami w Polsce. Działalność rzeczniczą realizuje m.in. poprzez udział w Radzie Rynku Pracy przy Ministerstwie Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej oraz jako Przewodnicząca Sieci Pozarządowych Instytucji Rynku Pracy. Członkini Komitetu Umowy Partnerstwa, ekspertka Komitetu Monitorującego PO WER, Członkini Komisji Ekspertów ds. Osób  z Niepełnosprawnością przy Rzeczniku Praw Obywatelskich. Współtworzyła i koordynuje pracę Grupy ON Inclusion 14-20, skupiającej pozarządowych i akademickich ekspertów z obszaru  problematyki niepełnosprawności. Autorka wielu publikacji i opracowań z zakresu rynku pracy oraz aktywizacji społecznej i zawodowej osób z niepełnosprawnościami.