Jacek Zadrożny

Absolwent Wydziału Dziennikarstwa i Nauk Politycznych Uniwersytetu Warszawskiego na kierunku Polityka społeczna. Od 1999 r. współpracuje z organizacjami pozarządowymi działającymi na rzecz osób niepełnosprawnych. W latach 2003-2005 pracował w Polskim Związku Niewidomych, w latach 2006-2012 w Fundacji Instytut Rozwoju Regionalnego, a od 2013 r. związany z Fundacją Vis Maior. Autor licznych publikacji poświęconych dostępności informacji i włączeniu cyfrowemu osób niepełnosprawnych. Koordynator Społecznego Raportu Alternatywnego z realizacji przez Polskę Konwencji ONZ o prawach osób niepełnosprawnych. Członek Komisji Ekspertów ds. Osób z Niepełnosprawnością przy Rzeczniku Praw Obywatelskich i Komitetu Monitorującego Program Operacyjny Polska Cyfrowa. Współzałożyciel Forum Dostępnej Cyberprzestrzeni. Członek grupy ON Inclusion 14-20. Właściciel i redaktor serwisu internetowego informaton.pl.