Katarzyna Roszewska

Doktor nauk prawnych, adiunkt Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie, ukończyła aplikację sędziowską, aplikację radcowską. Członek Komisji Ekspertów ds. Osób z Niepełnosprawnością przy Rzeczniku Praw Obywatelskich, członek Zespołu ds. Rozwiązań Systemowych na rzecz Osób Niepełnosprawnych przy Ministerstwie Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej, członek I Społecznej Rady Konsultacyjnej przy Zarządzie Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych. Autorka kilkudziesięciu publikacji z zakresu prawa pracy i zabezpieczenia społecznego, m.in. dotyczących statusu osób niepełnosprawnych oraz ich opiekunów. Wykonuje zawód radcy prawnego. Członek grupy ON Inclusion 14-20.