Marek Wysocki

Pracownik naukowy Wydziału Architektury Politechniki Gdańskiej. Dyrektor Centrum  Projektowania Uniwersalnego, pierwszego w Polsce centrum badawczo-rozwojowego  realizującego cele wdrażania koncepcji projektowania uniwersalnego w projektowaniu  środowiska fizycznego, produktów i usług. Ekspert z zakresu projektowania przestrzeni  dostępnej dla osób z niepełnosprawnością i osób starszych. Autor ponad 70 publikacji  z zakresu projektowania dla wszystkich  oraz ekologii i zrównoważonego rozwoju. Audytor dostępności obiektów i przestrzeni  publicznych. Jest pierwszym w Polsce Access Officerem, powołanym na to stanowisko  w 2014 r. przez samorząd Miasta Gdyni. Twórca programu edukacyjnego „Projektowanie  Przestrzeni Wspólnej”, realizowanego od 2004 r. na Wydziale Architektury Politechniki  Gdańskiej i w miastach województwa pomorskiego. Autor standardów dostępności przestrzeni  publicznych dla Miasta Gdańska (2012) i Miasta Gdyni (2013). Członek Komisji Ekspertów  ds. Osób z Niepełnosprawnością przy Rzeczniku Praw Obywatelskich. Współpracownik wielu  organizacji pozarządowych działających na rzecz osób z niepełnosprawnością, członek grupy  ON Inclusion 14-20. Zwolennik konsekwentnego wprowadzenia zapisów Konwencji ONZ  o prawach osób niepełnosprawnych do polskiego porządku prawnego. Propagator idei  równoprawnego dostępu osób z ograniczeniami mobilności i percepcji do przestrzeni  publicznej oraz powszechnej edukacji. Od ponad dekady konsekwentny popularyzator idei  projektowania uniwersalnego, za co został nagrodzony m.in. w 2013 r. Medalem  „Gdynia bez Barier”. Społecznik działający na rzecz środowiska osób z niepełnosprawnością.