Paweł Kubicki

Doktor nauk ekonomicznych w Szkole Głównej Handlowej w Warszawie i absolwent socjologii Uniwersytetu Warszawskiego, adiunkt w Instytucie Gospodarstwa Społecznego SGH.  Specjalizuje się w projektowaniu i realizacji badań społecznych, zarówno o charakterze  jakościowym, jak i ilościowym. Współpracownik wielu organizacji pozarządowych działających na rzecz osób starszych i osób z niepełnosprawnościami. Od kilku lat zajmuje się monitoringiem wdrażania postanowień Konwencji ONZ o prawach osób niepełnosprawnych. Członek grupy  ON Inclusion 14-20.