Piotr Kowalski

Pracuje dla Polskiego Związku Głuchych. Koordynuje serwis wideotlumacz.pl. Jest autorem i redaktorem wydawnictw  dotyczących sytuacji osób głuchych. W latach 2013-2015 członek rady społecznej PFRON,  w latach 2004-2006 członek Komitetu Sterującego dla Priorytetu I SPO RZL. Kierował Wydziałem Pozyskiwania Środków w Głównej Kwaterze ZHP. Absolwent Wydziału Filozoficzno-Historycznego Uniwersytetu Łódzkiego. Specjalista  ds. zarządzania projektami. Absolwent Programu Liderzy PAFW. Członek Zarządu Spółdzielni Socjalnej FADO, Prezes Fundacji KSK, Prezes Fundacji Rozwoju Edukacji Głuchych, Przewodniczący Komisji  Dialogu Obywatelskiego w Łodzi ds. wdrażania Konwencji ONZ o prawach osób  niepełnosprawnych w latach 2013 – 2015. Członek Komisji Ekspertów ds. Osób z Niepełnosprawnościami  przy Rzeczniku Praw Obywatelskich. Członek grupy ON Inclusion 14-20.