Osoby z niepełnosprawnościami o wdrażaniu Konwencji

strona tytułowa Raportu

Zachęcamy do zapoznania się z dokumentem: „Rekomendacje Regionalnych Rzeczników Osób Niepełnosprawnych – Raport monitoringowy z realizacji wybranych fragmentów Konwencji ONZ o prawach osób niepełnosprawnych”. (Artykuł 9. Dostępność, Artykuł 24. Edukacja, Artykuł 27. Praca i zatrudnienie). raport
Raport powstał na podstawie wojewódzkich i powiatowych konsultacji z osobami z niepełnosprawnościami, przedstawicielami Jednostek Samorządu Terytorialnego i organizacji pozarządowych. Dokument przedstawia wyniki konsultacji społecznych i paneli eksperckich oraz wskazane w trakcie ich trwania problemy związane z wdrażaniem Konwencji i postuluje konkretne rozwiązania zarówno na poziomie ogólnokrajowym, jak i lokalnym.
Opracowanie zrealizowano przez Fundację Aktywizacja w ramach programu Obywatele dla Demokracji, prowadzonego przez Fundację im. snapchat login Stefana Batorego i finansowanego z Funduszy EOG.

Clash Of Clans Cheat And Hack Tool