Kim jesteśmy

Grupę ON Inclusion 14-20 tworzą pozarządowi oraz akademiccy eksperci działających na rzecz osób z niepełnosprawnościami, w tym reprezentanci środowiska. „ON Inclusion” jest częścią szerszej inicjatywy polskiego sektora pozarządowego – Grupy 12 postulatów oraz  Stałej konferencji ds. konsultacji funduszy europejskich 2014-2020.

Celem działania grupy ON Inclusion 14-20 jest wypracowanie i włączenie do głównego nurtu rozwiązań systemowych gwarantujących dostępność Funduszy UE w perspektywie 2014-2020 dla osób z różnymi niepełnosprawnościami oraz współtworzenie efektywnych polityk publicznych na rzecz tego środowiska.

Dodaj komentarz