Ludzie

 

zdjęcie Agaty Gawskiej

Agata Gawska – Prezeska Fundacji Aktywizacja, założycielka i koordynatorka Grupy On Inclusion 14-20, Przewodnicząca Sieci Pozarządowych Instytucji Rynku Pracy.

 

Zdjęcie Piotra Kowalskiego   

Piotr Kowalski – Polski Związek Głuchych, Fundacja KSK.

 

zdjęcie Grzegorza Kozłowskiego

Grzegorz Kozłowski – Towarzystwo Pomocy Głuchoniewidomym.

 

Zdjęcie Pawła Kubickiego

dr Paweł Kubicki – Szkoła Główna Handlowa.

 

zdjęcie Katarzyny Roszewskiej

dr Katarzyna Roszewska – Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego.

 

Rymsza

dr Agnieszka Rymsza – Wyższa Szkoła Pedagogiczna.

 

zdjęcie Aleksandra Waszkielewicza

Aleksander Waszkielewicz – Fundacja Instytut Rozwoju Regionalnego.

 

Zdjęcie Marka Wysockiego

dr hab. inż. arch. Marek Wysocki– Dyrektor Centrum Projektowania Uniwersalnego, Politechnika Gdańska.

 

zdjęcie Jacka Zadrożnego

Jacek Zadrożny – Fundacja Vis Maior.

 

zdjęcie Moniki Zakrzewskiej

Monika Zakrzewska – Polskie Stowarzyszenie na Rzecz Osób z Niepełnosprawnością Intelektualną.

 

zdjęcie Przemysława Żydok

Przemysław Żydok – Fundacja Aktywizacja, założyciel i koordynator Grupy On Inclusion 14-20.

 

zdjęcie Adama Zawisny

Adam Zawisny – Kolomotywa.