Organizacje

logo Fundacji Aktywizacja na 25-lecie działalności

Fundacja Aktywizacja– od ponad 25 lat wspiera osoby z niepełnosprawnościami w wejściu na rynek pracy i uzyskaniu samodzielności. Swoje działania realizuje w całej Polsce przy pomocy sieci Oddziałów- Centrów Edukacji i Aktywizacji Zawodowej Osób Niepełnosprawnych.

 

logotyp PZG

Polski Związek Głuchych – Największa polska organizacja zrzeszająca osoby głuche, słabosłyszące i działające na ich rzecz.

Towarzystwo Pomocy Głuchoniewidomym

Fundacja Instytut Rozwoju Regionalnego

Polskie Stowarzyszenie na Rzecz Osób z Niepełnosprawnością Intelektualną